Δράση ομάδας – πυροσβεστική

Η Ομάδα μας επισκέφθηκε την 2η E.Μ.Α.Κ. (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών) και την Πυροσβεστική Μονάδα του ΑεροδρομίουΜακεδονίας!
Ευχαριστούμε την Επιπυραγό Φωτεινή Βαβάτση καθώς και τους Πυροσβέστες για την κατατοπιστική ξενάγηση στα οχήματα αλλά και για την παρουσίαση του λειτουργήματος που ασκούν!