• Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης
  • Πασχαλάς Χρήστος
  • Μέλη Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης
  • Χαρίτος Κώστας
  • Τσεκούρα Μαρία
  • Τσικούρας Πέτρος
  • Πάγκος Ηλίας