• Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης
  • Παπανικολάου Νίκος
  • Μέλη Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης
  • Τσανακτσίδης Θόδωρος
  • Κουρίδης Χάρης
  • Τσεκούρα Μαρία
  • Τσικούρας Πέτρος
  • Πάγκος Ηλίας
  • Μαρκόπουλος Θεμιστοκλής