Το 6ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Θεσσαλονίκης (Σ.Ν.Θ.), ιδρύθηκε το 1937 από το Δημήτριο Πυλαρινό, διέκοψε τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια του πολέμου και επανιδρύθηκε το 1945 από το Νικόλαο Αγγελίδη. Από τότε έχει κλείσει σχεδόν έναν αιώνα συνεχούς προσφοράς και παρουσίας.

Το 6ο Σ.Ν.Θ. είναι ένα από τα 11 ναυτοπροσκοπικά Συστήματα της Θεσσαλονίκης. Μαζί με άλλα έξι ναυτοπροσκοπικά Συστήματα, αποτελούν την Τοπική Εφορεία Λευκού Πύργου (Τ.Ε.Λ.Π.), στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσεται ευγενής άμιλλα, με αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων και των δράσεων μας.

Στα πολλά χρόνια λειτουργίας μας, φροντίζουμε ανελλιπώς,

 • Να εκπαιδεύουμε συνεχώς τα ενήλικα στελέχη μας, ώστε να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες μας, σύμφωνα με τις ανάγκες του σύγχρονου νέου,
 • Να ταξιδεύουμε και να ανακαλύπτουμε νέους προορισμούς, 
 • Να εισπράττουμε και να μεταλαμπαδεύουμε γνώση,
 • Να εξελίσσουμε τις ικανότητες μας,
 • Να κρατάμε ζωντανή τη ναυτική παράδοση,
 • Να αγαπάμε το περιβάλλον,
 • Να αυτονομούμαστε,
 • Να παίζουμε, σε όλες τις ηλικίες,
 • Να δαμάζουμε τη θάλασσα,
 • Να προστατεύουμε τον άνθρωπο και το περιβάλλον,
 • Να ανεβαίνουμε όλο πιο ψηλά!