Ξιφίες

Γλάροι

Πιγκουίνοι

Σπάροι

Ιππόκαμποι

Πρόσκοποι

Παιδιά που συμπλήρωσαν το 10ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται στην Ομάδα Προσκόπων.
Στην Ομάδα Προσκόπων αφού δώσουν την ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ, ονομάζονται Πρόσκοποι.
Η Ομάδα Προσκόπων είναι το δεύτερο Τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος. Είναι ισότιμο με την Αγέλη Λυκοπούλων και την Κοινότητα Ανιχνευτών και αποτελείται από 2-5 ομίλους παιδιών που ονομάζονται ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ.
Κάθε Ενωμοτία αποτελείται από 6-9 μέλη, έχει το δικό της ιδιαίτερο όνομα και το δικό της σήμα.

Βασικό κύτταρο λειτουργίας της Ομάδας είναι η Ενωμοτία.
Η Ενωμοτία:
-ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ της Ομάδας μέσα από το Σ.Τ.Ο.
-ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ δράσεις για την Ομάδα, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες Ενωμοτίες και το Αρχηγείο.
-ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ τις δράσεις της Ομάδας στο Συμβούλιο Ενωμοτίας και προτείνει νέες δράσεις μέσω του Σ.Τ.Ο.
-Προγραμματίζει – Διοργανώνει – Πραγματοποιεί – Αξιολογεί δικές της δράσεις – τις Ενωμοτιακές Δράσεις.