Παιδιά που συμπλήρωσαν το 7ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της Β’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου, μέχρι το αργότερο να συμπληρώσουν το 11ο έτος και να πάνε στην ΣΤ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, εντάσσονται στο Προσκοπικό Τμήμα που λέγεται Αγέλη Λυκοπούλων. Τα μέλη της Αγέλης Λυκοπούλων ονομάζονται Λυκόπουλα. Για να ονομαστεί ένα παιδί Λυκόπουλο και να γίνει ενεργό μέλος του Σ.Ε.Π., πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Λυκόπουλου.

-Kάθε Αγέλη Λυκοπούλων έχει από 10 έως 30 παιδιά και ηγείται από τον Αρχηγό Αγέλης και έναν μέχρι τρεις Υπαρχηγούς Αγέλης.
-Η Αγέλη Λυκοπούλων διαιρείται σε 2-5 Εξάδες. Κάθε Εξάδα επιλέγει το δικό της χρώμα που χαρακτηρίζει και την ονομασία της.
-Κάθε Εξάδα έχει για οδηγό της τον Πρώτο της Εξάδας, ο οποίος αναδεικνύεται από τα ίδια τα Λυκόπουλα της Εξάδας του. Ο Πρώτος, έχει σαν βοηθό και αναπληρωτή τον Δεύτερο, ο οποίος επίσης αναδεικνύεται από τα Λυκόπουλα μετά από πρόταση του Πρώτου.
-Η Αγέλη διοικείται από το Συμβούλιο της Αγέλης, το οποίο αποτελείται από τον Αρχηγό και τους Υπαρχηγούς και το οποίο κατευθύνει όλες τις δραστηριότητες τους Τμήματος.

Μαύρη

Λευκή

Καφετιά

Πιτσιλωτή

Σταχτιά